Z naturą za pan brat – Agnieszka Zwierzyk-Karłowska

Pani Agnieszko, skończyła Pani aż trzy, a nawet cztery kierunki studiów – chemię o specjalności nauczycielskiej na Uniwersytecie Łódzkim, biologię na Uniwersytecie Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie, chemię analityczną na Akademii Górniczo-Hutniczej...